Téarmaí agus Coinníollacha

Seo a leanas na téarmaí agus coinníollacha, arna rialú ag dlí na hAstráile, atá leagtha síos ag an suíomh Gréasáin seo le húsáid ag an úsáideoir ar an suíomh Gréasáin seo. Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo agus é a úsáid, glactar leis gur léigh tú, gur thuig tú agus gur aontaigh tú leis na téarmaí agus coinníollacha seo, atá i gceist chun leasanna dlíthiúla na cuideachta agus an úsáideora a chosaint. Tagraíonn na téarmaí “an t-iarratasóir”, “an t-úsáideoir”, agus “tusa” anseo d’iarratasóir Ceanada MTE ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar a MTE do Cheanada tríd an suíomh Gréasáin seo agus na téarmaí “muidne”, “sinn”, agus “ár” féach ar an suíomh Gréasáin seo.

Ní féidir leat leas a bhaint as ár suíomh Gréasáin agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil duit féin ach amháin trí aontú leis na téarmaí agus coinníollacha go léir a leagtar síos anseo.


Sonraí pearsanta

Cláraítear an fhaisnéis seo a leanas mar shonraí pearsanta i mbunachar sonraí an tsuímh ghréasáin seo: ainmneacha; dáta agus áit bhreithe; sonraí pas; sonraí eisiúna agus éagtha; an cineál fianaise / doiciméad tacaíochta; seoladh teileafóin agus ríomhphoist; seoladh poist agus buan; fianáin; sonraí ríomhaire teicniúla, taifead íocaíochta etc.

Cláraítear agus stóráiltear an fhaisnéis go léir a chuirtear ar fáil laistigh de bhunachar sonraí daingnithe an láithreáin ghréasáin seo. Ní roinntear ná ní nochtar sonraí atá cláraithe leis an láithreán gréasáin seo do thríú páirtithe, ach amháin:

  • Nuair a aontaíonn an t-úsáideoir go sainráite go gceadófaí a leithéid de ghníomhaíochtaí.
  • Nuair is gá é chun an láithreán gréasáin seo a bhainistiú agus a chothabháil.
  • Nuair a eisítear ordú atá ceangailteach ó thaobh dlí, a éilíonn faisnéis.
  • Ní féidir leatrom a dhéanamh ar na sonraí pearsanta nuair a thugtar fógra dóibh.
  • Éilíonn an dlí go soláthróimid na sonraí seo.
  • Fógraítear é mar fhoirm nach féidir idirdhealú a dhéanamh ar fhaisnéis phearsanta.
  • Próiseálfaidh an chuideachta an t-iarratas ag úsáid na faisnéise a chuir an t-iarratasóir ar fáil.

Níl an suíomh gréasáin seo freagrach as aon fhaisnéis mhícheart a chuirtear ar fáil.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar ár rialacháin rúndachta, féach ár bPolasaí Príobháideachais.


Úinéireacht agus Teorainneacha ar Úsáid Suíomh Gréasáin

Is le haonán príobháideach an láithreán gréasáin seo amháin, agus tá a chuid sonraí agus ábhar go léir faoi chóipcheart agus an mhaoin chéanna aige. Nílimid cleamhnaithe ar bhealach ar bith le Rialtas Cheanada. Tá an suíomh Gréasáin seo agus na seirbhísí a thairgtear air teoranta d’úsáid phearsanta, neamhthráchtála amháin agus ní fhéadtar iad a úsáid chun leasa pearsanta nó ní féidir iad a dhíol le tríú páirtí. Ná ní fhéadfaidh tú brabús a bhaint as na seirbhísí ná as an bhfaisnéis atá ar fáil anseo ar bhealach ar bith eile. Ní féidir leat aon chuid den láithreán gréasáin seo a mhodhnú, a chóipeáil, a athúsáid nó a íoslódáil le haghaidh úsáide tráchtála. Ní féidir leat úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo agus as a sheirbhísí mura n-aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha úsáide láithreáin ghréasáin seo agus iad a chomhlíonadh. Na sonraí go léir agus ábhar Tá cóipcheart ar an láithreán gréasáin seo.

TnC

TnC

TnC

TnC


Maidir lenár mBeartas Seirbhísí agus Seachadta

Is soláthraí seirbhíse iarratais ar líne príobháideach tríú páirtí atá againn atá bunaithe san Áise agus san Aigéine agus nílimid cleamhnaithe ar aon bhealach le Rialtas Cheanada ná le hAmbasáid Cheanada. Is iad na seirbhísí a chuirimid ar fáil ná iad sin a bhaineann le hiontráil sonraí agus próiseáil iarratas ar Tharscaoileadh Víosa eTA d’iarratasóirí incháilithe ó náisiúnaigh eachtracha ar mian leo cuairt a thabhairt ar Cheanada. Is féidir linn cabhrú leat Údarú Leictreonach Taistil nó eTA do Cheanada a fháil ó Rialtas Cheanada trí chuidiú leat d’iarratas a chomhlánú, do fhreagraí a athbhreithniú i gceart agus an fhaisnéis a chuireann tú isteach, aon fhaisnéis a aistriú más gá, gach rud a sheiceáil le haghaidh cruinneas, críochnú, agus earráidí litrithe agus gramadaí.

D’fhonn d’iarratas ar eTA Canada a phróiseáil agus lena chinntiú go bhfuil d’iarratas comhlánaithe féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat ar an bhfón nó trí ríomhphost má theastaíonn aon fhaisnéis bhreise uainn uait. Nuair a bheidh an fhoirm iarratais ar ár suíomh Gréasáin comhlánaithe go hiomlán agat, féadfaidh tú athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a chuir tú ar fáil agus aon athruithe a dhéanamh más gá. Ina dhiaidh sin beidh ort an íocaíocht a dhéanamh as ár seirbhísí.

Ina dhiaidh sin déanfaidh ár bhfoireann saineolaithe athbhreithniú ar d’iarratas agus ansin cuirfidh siad faoi bhráid Rialtas Cheanada é lena cheadú. I bhformhór na gcásanna beimid in ann próiseáil an lae céanna a sholáthar duit agus stádas d’iarratais a nuashonrú trí ríomhphost, ach amháin má bhíonn aon mhoill ann.


Díolúine ó Fhreagracht

Ní ráthaíonn an suíomh Gréasáin seo go nglacfar nó go bhformheasfar iarratais ar eTA Cheanada. Ní théann ár gcuid seirbhísí níos faide ná próiseáil a dhéanamh ar d’iarratas eTA Cheanada tar éis fíorú agus athbhreithniú ceart a dhéanamh ar shonraí agus ar é a chur isteach chuig córas eTA Cheanada.

Tá faomhadh nó diúltú an iarratais faoi réir chinneadh Rialtas Cheanada go hiomlán. Ní féidir leis an suíomh Gréasáin ná a ghníomhairí a bheith freagrach as aon diúltú féideartha d’iarratas an iarratasóra de bharr, mar shampla, mar gheall ar fhaisnéis mhícheart, easnamhach nó neamhiomlán. Tá freagracht ar an iarratasóir a chinntiú go soláthraíonn sé nó sí faisnéis bhailí, cheart agus iomlán.


Slándáil agus Fionraí Sealadach Seirbhíse

D’fhonn an suíomh Gréasáin agus an fhaisnéis atá stóráilte ina bhunachar sonraí a chosaint agus a dhaingniú, forchoimeádaimid an ceart bearta slándála nua a athrú nó a thabhairt isteach gan aon fhógra roimh ré, úsáid aon úsáideora aonair den láithreán gréasáin seo a tharraingt siar agus / nó a theorannú, nó aon cheann eile a thógáil. bearta den sórt sin.

Coimeádaimid an ceart freisin an suíomh Gréasáin agus a sheirbhísí a chur ar fionraí go sealadach i gcás cothabhála an chórais, nó tosca den sórt sin atá lasmuigh dár rialú mar thubaistí nádúrtha, agóidí, nuashonruithe bogearraí, srl., Nó gearradh nó tine leictreachais gan choinne, nó athruithe sa bhainistíocht. córas, deacrachtaí teicniúla, nó aon chúiseanna eile den sórt sin a chuireann bac ar fheidhmiú an láithreáin ghréasáin.


Athrú Téarmaí agus Coinníollacha

Coimeádaimid an ceart chun aon athruithe a dhéanamh ar na téarmaí agus coinníollacha a cheanglaíonn úsáid an úsáideora den láithreán gréasáin seo, ar chúiseanna éagsúla mar shlándáil, dlí, rialúcháin, etc. na téarmaí nua úsáide agus is ortsa atá an fhreagracht seiceáil an bhfuil aon athruithe nó nuashonruithe ann sula leanann tú d’úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo agus as na seirbhísí a chuirtear ar fáil air.


Foirceannadh

Más cosúil gur theip ort cloí leis agus gníomhú de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha atá leagtha síos ag an suíomh Gréasáin seo, forchoimeádaimid an ceart chun do rochtain ar an suíomh Gréasáin seo agus a sheirbhísí a fhoirceannadh.


Dlí Infheidhme

Tá na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar síos anseo faoi rialú ag dlínse dhlí na hAstráile agus tagann siad faoi agus i gcás aon imeachtaí dlí, beidh na páirtithe uile faoi réir dhlínse chúirteanna na hAstráile.


Gan Comhairle Inimirce

Soláthraímid cúnamh le próiseáil agus le cur isteach an iarratais ar eTA do Cheanada. Níl aon chomhairle inimirce d’aon tír san áireamh inár seirbhísí.