ვადები და პირობები

ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები, რომლებიც რეგულირდება ავსტრალიის კანონმდებლობით, მოცემულია ამ ვებსაიტის მიერ მომხმარებლის მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენებისათვის. ამ ვებსაიტზე შესვლით და გამოყენებით თქვენ გაითვალისწინებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს, რაც მიზნად ისახავს კომპანიის და მომხმარებლის იურიდიული ინტერესების დაცვას. ტერმინები "განმცხადებელი", "მომხმარებელი" და "შენ" აქ ეხება კანადაში eTA განმცხადებელს, რომელიც ცდილობს განაცხადოს თავისი eTA კანადაში ამ ვებსაიტის საშუალებით და ტერმინებით "ჩვენ", "ჩვენ" და "ჩვენი" მიმართეთ ამ ვებსაიტს.

თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებ – გვერდისა და სერვისების გამოყენებით, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ მასზე, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაეთანხმებით წინამდებარე პირობებს.


პირადი მონაცემები

შემდეგი ინფორმაცია რეგისტრირებულია, როგორც პერსონალური მონაცემები ამ ვებსაიტის მონაცემთა ბაზაში: სახელები; დაბადების თარიღი და ადგილი; პასპორტის დეტალები; გაცემის და ვადის გასვლის მონაცემები; დამხმარე მტკიცებულებების / დოკუმენტების ტიპი; ტელეფონი და ელ.ფოსტის მისამართი; საფოსტო და მუდმივი მისამართი; ნამცხვრები; ტექნიკური კომპიუტერის დეტალები, გადახდის ჩანაწერი და ა.შ.

ყველა მიწოდებული ინფორმაცია რეგისტრირებულია და ინახება ამ ვებსაიტის უსაფრთხო მონაცემთა ბაზაში. ამ ვებგვერდზე რეგისტრირებული მონაცემები არ არის გაზიარებული ან ექვემდებარება მესამე პირებს, გარდა:

  • როდესაც მომხმარებელი ცალსახად დათანხმდა, დაუშვას ასეთი ქმედებები.
  • როდესაც იგი საჭიროა ამ ვებსაიტის მართვისა და შენარჩუნებისთვის.
  • როდესაც იქმნება იურიდიულად სავალდებულო ბრძანება, მოითხოვს ინფორმაციას.
  • როდესაც ეცნობება და პერსონალური მონაცემების დისკრიმინაცია შეუძლებელია.
  • კანონი მოითხოვს, რომ ეს დეტალები მოგვცეს.
  • შეტყობინებულია, როგორც ფორმა, რომელშიც პირადი ინფორმაციის დისკრიმინაცია შეუძლებელია.
  • კომპანია ამუშავებს განაცხადს განმცხადებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გამოყენებით.

ეს ვებ – გვერდი არ არის პასუხისმგებელი მიწოდებული არასწორი ინფორმაციისთვის.

ჩვენი კონფიდენციალურობის წესების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.


მფლობელობის უფლებები და ვებსაიტების გამოყენების შეზღუდვები

ეს ვებსაიტი მხოლოდ კერძო პირის საკუთრებაშია, მისი ყველა მონაცემი და შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით და საკუთრებაშივე იგივე. ჩვენ არანაირი ფორმით ან ფორმით არ ვართ დაკავშირებული კანადის მთავრობასთან. ეს ვებსაიტი და მასზე შემოთავაზებული მომსახურება შემოიფარგლება მხოლოდ პირადი, არაკომერციული მოხმარებით და არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს პირადი სარგებლობისთვის ან გაიყიდოს მესამე მხარეს. ასევე არ შეგიძლიათ ისარგებლოთ აქ სხვა მომსახურებით ან მომსახურებით. თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, დააკოპიროთ, გამოიყენოთ ხელახლა ან ჩამოტვირთოთ ამ ვებსაიტის რომელიმე ნაწილი კომერციული გამოყენებისთვის. თქვენ არ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ვებსაიტით და მისი სერვისებით, თუ არ ეთანხმებით ვებსაიტის გამოყენების ამ წესებსა და პირობებს, რომ ვალდებულნი ხართ და არ შეასრულებთ მას. ყველა მონაცემი და შინაარსი ამ ვებგვერდზე დაცულია საავტორო უფლებები.

TnC

TnC

TnC

TnC


ჩვენი მომსახურებისა და მიწოდების პოლიტიკის შესახებ

ჩვენ ვართ კერძო, მესამე მხარის ონლაინ განაცხადის სერვისის პროვაიდერი, რომელიც დაფუძნებულია აზიასა და ოკეანიაში და არავითარ შემთხვევაში არ ვართ დაკავშირებული კანადის მთავრობასთან ან კანადის საელჩოსთან. ჩვენ მიერ მოწოდებული სერვისები არის მონაცემების შეყვანა და განაცხადების დამუშავება eTA ვიზაზე უარის თქმისთვის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც სურთ კანადაში ვიზიტი. ჩვენ დაგეხმარებით კანადის მთავრობისგან ელექტრონული მოგზაურობის ავტორიზაციის ან eTA კანადის მოპოვებაში, თქვენი განაცხადის შევსებაში, თქვენი პასუხების და თქვენ მიერ შეყვანილი ინფორმაციის სწორად განხილვაში, საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი ინფორმაციის თარგმნაში, ყველაფრის შემოწმებით. სიზუსტე, დასრულება და ორთოგრაფიული და გრამატიკული შეცდომები.

იმისათვის, რომ დავამუშავოთ თქვენი მოთხოვნა eTA Canada-ზე და უზრუნველვყოთ თქვენი განაცხადის დასრულება, ჩვენ შეიძლება დაგიკავშირდეთ ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით, თუ რაიმე დამატებით ინფორმაციას მოვითხოვთ თქვენგან. მას შემდეგ რაც სრულად შეავსებთ განაცხადის ფორმას ჩვენს ვებ-გვერდზე, შეგიძლიათ გადახედოთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოთ ნებისმიერი ცვლილება. ამის შემდეგ თქვენ მოგეთხოვებათ გადაიხადოთ ჩვენი მომსახურება.

ამის შემდეგ ჩვენი ექსპერტთა გუნდი განიხილავს თქვენს განაცხადს და შემდეგ წარუდგენს მას კანადის მთავრობას დასამტკიცებლად. უმეტეს შემთხვევაში, ჩვენ შევძლებთ მოგაწოდოთ იმავე დღეს დამუშავება და თქვენი განაცხადის სტატუსის შესახებ ელფოსტის საშუალებით გაცნობოთ, თუ რაიმე შეფერხება არ არის.


პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება

ეს ვებგვერდი არ იძლევა გარანტიას კანადის eTA-სთვის განაცხადების მიღების ან დამტკიცების შესახებ. ჩვენი სერვისები არ სცილდება თქვენი Canada eTA განაცხადის დამუშავებას დეტალების სათანადო გადამოწმებისა და განხილვის შემდეგ და მისი წარდგენის შემდეგ Canada eTA სისტემაში.

განაცხადის დამტკიცება ან უარყოფა მთლიანად ექვემდებარება კანადის მთავრობის გადაწყვეტილებას. ვებსაიტი ან მისი აგენტები არ არიან პასუხისმგებელი განმცხადებლის განაცხადზე შესაძლო უარს, რომელიც გამოწვეულია, მაგალითად, არასწორი, დაკარგული ან არასრული ინფორმაციის გამო. განმცხადებლის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ მან მიაწოდოს სწორი, სწორი და სრული ინფორმაცია.


დაცვა და სამსახურის დროებითი შეჩერება

ვებსაიტისა და მის მონაცემთა ბაზაში შენახული ინფორმაციის დასაცავად და დასაცავად, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალონ ან დავნერგოთ უსაფრთხოების ახალი ზომები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, გამოვყოთ ან / და შევზღუდოთ ნებისმიერი ინდივიდუალური მომხმარებლის გამოყენება ამ ვებსაიტით, ან მივიღოთ სხვა ასეთი ზომები.

ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას დროებით შევაჩეროთ ვებსაიტი და მისი სერვისები სისტემის შენარჩუნების შემთხვევაში, ან ჩვენი მხრიდან კონტროლირებადი ფაქტორები, როგორიცაა სტიქიური უბედურება, პროტესტი, პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება და ა.შ., ელექტროენერგიის გაუთვალისწინებელი გათიშვა ან ხანძარი, ან მენეჯმენტში ცვლილებები. სისტემა, ტექნიკური სირთულეები ან ნებისმიერი სხვა ასეთი მიზეზი, რომელიც ხელს უშლის ვებ – გვერდის ფუნქციონირებას.


პირობების შეცვლა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევიტანოთ ნებისმიერი ცვლილება პირობებში, რომლებიც ავალდებულებს მომხმარებლის მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენებას, სხვადასხვა მიზეზების გამო, როგორიცაა უსაფრთხოება, სამართლებრივი, მარეგულირებელი და ა.შ. გამოყენების ახალი პირობები და თქვენი პასუხისმგებლობაა შეამოწმოთ ნებისმიერი ცვლილება ან განახლება, სანამ განაგრძობთ ამ ვებსაიტის და მასზე შემოთავაზებული სერვისების გამოყენებას.


შეწყვეტა

თუ, როგორც ჩანს, ვერ შეასრულეთ და იმოქმედეთ ამ ვებგვერდის მიერ დადგენილი წესებისა და პირობების შესაბამისად, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეწყვიტოთ თქვენი წვდომა ამ ვებსაიტზე და მის სერვისებზე.


მოქმედი კანონი

აქ მოცემული პირობები რეგულირდება და ექვემდებარება ავსტრალიის კანონის იურისდიქციას და ნებისმიერი სასამართლო განხილვის შემთხვევაში, ყველა მხარე ექვემდებარება ავსტრალიის სასამართლოების იურისდიქციას.


არა საიმიგრაციო რჩევა

ჩვენ დახმარებას ვუწევთ კანადაში eTA– სთვის განაცხადის დამუშავებას და წარდგენას. საიმიგრაციო რჩევა არცერთი ქვეყნისთვის არ შედის ჩვენს მომსახურებაში.