നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്തൃ ഉപയോഗത്തിനായി ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് സജ്ജമാക്കിയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നിയമപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും, കമ്പനിയുടെയും ഉപയോക്താവിന്റെയും നിയമപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. “അപേക്ഷകൻ”, “ഉപയോക്താവ്”, “നിങ്ങൾ” എന്നീ പദങ്ങൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി കാനഡയ്ക്കായി അവരുടെ ഇടിഎയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാനഡ ഇടിഎ അപേക്ഷകനെയും “ഞങ്ങൾ”, “ഞങ്ങൾ”, “ഞങ്ങളുടെ” എന്നീ പദങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും അതിൽ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.


വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്

ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഡാറ്റാബേസിൽ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: പേരുകൾ; ജനനത്തീയതിയും സ്ഥലവും; പാസ്‌പോർട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ; ഇഷ്യുവിന്റെയും കാലഹരണപ്പെടലിന്റെയും ഡാറ്റ; പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ / രേഖകൾ; ഫോൺ, ഇമെയിൽ വിലാസം; തപാൽ, സ്ഥിര വിലാസം; കുക്കികൾ; സാങ്കേതിക കമ്പ്യൂട്ടർ വിശദാംശങ്ങൾ, പേയ്‌മെന്റ് റെക്കോർഡ് തുടങ്ങിയവ.

നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സുരക്ഷിത ഡാറ്റാബേസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി പങ്കിടുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല,

  • അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ ഉപയോക്താവ് വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുമ്പോൾ.
  • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പിനും പരിപാലനത്തിനും ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ.
  • നിയമപരമായി ബൈൻഡിംഗ് ഓർഡർ നൽകുമ്പോൾ, വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
  • അറിയിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ വിവേചനം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല.
  • ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.
  • വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വിവേചനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഫോമായി അറിയിക്കും.
  • അപേക്ഷകൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനി അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും.

നൽകിയിരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉത്തരവാദിയല്ല.

ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യാത്മക നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.


വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗത്തിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും പരിമിതികളും

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഒരു സ്വകാര്യ എന്റിറ്റിയുടെ മാത്രം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, അതിന്റെ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഉള്ളടക്കവും പകർപ്പവകാശമുള്ളതും അതിന്റെ സ്വത്തും. ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും കാനഡ സർക്കാരുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ വെബ്‌സൈറ്റും അതിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും വ്യക്തിഗത, വാണിജ്യേതര ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവ വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനോ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് വിൽക്കാനോ പാടില്ല. ഇവിടെ ലഭ്യമായ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാകരുത്. വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ പകർത്താനോ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനോ ഡൗൺലോഡുചെയ്യാനോ പാടില്ല. വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗത്തിന്റെ ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റും അതിന്റെ സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒപ്പം ഉള്ളടക്കം ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പകർപ്പവകാശമുണ്ട്.

TnC

TnC

TnC

TnC


ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെയും ഡെലിവറി നയത്തെയും കുറിച്ച്

ഞങ്ങൾ ഏഷ്യയിലും ഓഷ്യാനിയയിലും ഉള്ള ഒരു സ്വകാര്യ, മൂന്നാം കക്ഷി ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവന ദാതാവാണ്, കാനഡ സർക്കാരുമായോ കനേഡിയൻ എംബസിയുമായോ യാതൊരു വിധത്തിലും അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാനഡ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗ്യരായ വിദേശ പൗരന്മാർക്കുള്ള eTA വിസ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളുടെ ഡാറ്റാ എൻട്രിയും പ്രോസസ്സിംഗും ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും ശരിയായി അവലോകനം ചെയ്തും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്തും, എല്ലാം പരിശോധിച്ചും കാനഡ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കാനഡയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാവൽ ഓതറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ eTA നേടുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. കൃത്യത, പൂർത്തീകരണം, സ്പെല്ലിംഗ്, വ്യാകരണ പിശകുകൾ.

eTA കാനഡയ്‌ക്കായുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയായി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അധിക വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫോണിലൂടെയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫോം പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ പണമടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ സംഘം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അവലോകനം ചെയ്‌ത് അംഗീകാരത്തിനായി കാനഡ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും, എന്തെങ്കിലും കാലതാമസം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, അതേ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് നൽകാനും ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും.


ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ

കാനഡ eTA-യ്‌ക്കുള്ള അപേക്ഷകളുടെ സ്വീകാര്യതയോ അംഗീകാരമോ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങളുടെ ശരിയായ പരിശോധനയ്ക്കും അവലോകനത്തിനും ശേഷം കാനഡ eTA സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കാനഡ eTA ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ പോകുന്നില്ല.

അപേക്ഷയുടെ അംഗീകാരമോ നിരസിക്കുന്നതോ പൂർണ്ണമായും കാനഡ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമാണ്. തെറ്റായതോ നഷ്‌ടമായതോ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ വിവരങ്ങൾ കാരണം, അപേക്ഷകന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിന് വെബ്‌സൈറ്റിനോ അതിന്റെ ഏജന്റുമാരോ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സാധുവായതും ശരിയായതും പൂർണ്ണവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അപേക്ഷകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.


സേവനത്തിന്റെ സുരക്ഷയും താൽ‌ക്കാലിക സസ്പെൻ‌ഷനും

വെബ്‌സൈറ്റിനെയും അതിന്റെ ഡാറ്റാബേസിൽ‌ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുമായി, മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ തന്നെ പുതിയ സുരക്ഷാ നടപടികളിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ അവതരിപ്പിക്കാനോ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താക്കളുടെ ഉപയോഗം പിൻ‌വലിക്കാനും / അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അത്തരം നടപടികൾ.

സിസ്റ്റം പരിപാലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെബ്‌സൈറ്റിനെയും അതിന്റെ സേവനങ്ങളെയും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, പ്രതിഷേധങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ മുതലായവ ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വൈദ്യുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജുമെന്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ സിസ്റ്റം, സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ.


നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും മാറ്റം

സുരക്ഷ, നിയമപരമായ, റെഗുലേറ്ററി മുതലായ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി കണക്കാക്കും. പുതിയ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റും അതിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ അപ്‌ഡേറ്റുകളോ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.


നിരാകരണം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനും പരാജയപ്പെടാനും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കും അതിന്റെ സേവനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.


പ്രായോഗികമായ നിയമം

ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്, നിയമപരമായ എന്തെങ്കിലും നടപടികളുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ കക്ഷികളും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കോടതികളുടെ അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.


ഇമിഗ്രേഷൻ ഉപദേശമല്ല

കാനഡയ്‌ക്കായുള്ള ഇടിഎയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ പ്രോസസ്സിംഗിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിനായുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.