POLISI BAYARAN

Tiada bayaran balik akan diberikan sebaik sahaja permohonan telah dibuat di laman web Kerajaan, tanpa mengira keputusan permohonan eVisa anda.

Kami tidak menjanjikan sebarang jaminan kelulusan permohonan, tetapi kami berjanji bahawa terjemahan daripada bahasa anda ke Bahasa Inggeris akan bebas daripada ralat dan foto anda akan diterima.

Kami tidak membuat sebarang janji mengenai kelulusan atau penolakan permohonan.

Mengikut keputusan sejarah, 98% telah diluluskan oleh pejabat imigresen dalam masa 72 jam.

Keputusan sejarah masa lalu bukanlah petunjuk keputusan masa depan.

Kami tidak memberikan nasihat imigresen, panduan imigresen kepada pendatang.

Kami hanya menyediakan perkhidmatan perkeranian dan terjemahan bahasa dalam 104 bahasa.

Jika anda memerlukan lebih banyak maklumat, sila rujuk kepada kami: