Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang sumusunod sa ibaba ay ang mga tuntunin at kundisyon, na pinamamahalaan ng batas ng Australia, na itinakda ng website na ito para sa paggamit ng gumagamit ng website na ito. Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng website na ito, ipinapalagay na nabasa, naintindihan, at sumang-ayon ka sa mga tuntunin at kundisyon na ito, na inilaan upang maprotektahan ang parehong ligal na interes ng kumpanya at ng gumagamit. Ang mga terminong "ang aplikante", "ang gumagamit", at "ikaw" dito ay tumutukoy sa Canada eTA applicant na naghahangad na mag-aplay para sa kanilang eTA para sa Canada sa pamamagitan ng website na ito at ang mga term na "kami", "kami", at "aming" sumangguni sa website na ito.

Maaari mong magamit para sa iyong sarili ang paggamit ng aming website at ang mga serbisyong inaalok namin dito lamang sa pag-sang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon na itinakda dito.


Personal na data

Ang sumusunod na impormasyon ay nakarehistro bilang personal na data sa database ng website na ito: mga pangalan; Petsa at Lugar ng Kapanganakan; mga detalye ng pasaporte; data ng isyu at pag-expire; uri ng pagsuporta sa ebidensya / dokumento; telepono at email address; postal at permanenteng address; cookies; mga detalye ng teknikal na computer, talaan ng pagbabayad atbp.

Ang lahat ng ibinigay na impormasyon ay nakarehistro at nakaimbak sa loob ng ligtas na database ng website na ito. Ang data na nakarehistro sa website na ito ay hindi ibabahagi o mailantad sa mga third party, maliban sa:

  • Kapag ang gumagamit ay malinaw na sumang-ayon upang payagan ang mga naturang pagkilos.
  • Kapag kinakailangan para sa pamamahala at pagpapanatili ng website na ito.
  • Kapag ang isang legal na order na nagbubuklod ay inisyu, na nangangailangan ng impormasyon.
  • Kapag na-notify at ang personal na data ay hindi mai-discriminate.
  • Kinakailangan ng batas na ibigay namin ang mga detalyeng ito.
  • Nabatid bilang isang form na kung saan ang personal na impormasyon ay hindi mai-discriminate.
  • Proseso ng kumpanya ang application gamit ang impormasyong ibinigay ng aplikante.

Ang website na ito ay hindi mananagot para sa anumang maling impormasyon na ibinigay.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga regulasyon sa kumpidensyal, tingnan ang aming Patakaran sa Pagkapribado.


Pagmamay-ari at Mga Limitasyon sa Paggamit ng Website

Ang website na ito ay pagmamay-ari lamang ng isang pribadong nilalang, kasama ang lahat ng data at nilalaman nito na naka-copyright at may-ari ng pareho. Kami ay hindi sa anumang paraan o form na kaanib sa Gobyerno ng Canada. Ang website na ito at ang mga serbisyong inaalok dito ay limitado lamang sa personal, hindi pang-komersyal na paggamit at maaaring hindi magamit para sa personal na pakinabang o maibenta sa isang third party. Hindi ka rin maaaring kumita mula sa mga serbisyo o impormasyong magagamit dito sa anumang ibang paraan. Hindi mo maaaring baguhin, kopyahin, muling gamitin, o mag-download ng anumang bahagi ng website na ito para sa komersyal na paggamit. Maaaring hindi mo magamit ang website na ito at ang mga serbisyo maliban kung sumasang-ayon ka na malagutan ka at sumunod sa mga tuntunin at kundisyon ng paggamit ng website. Lahat ng data at nilalaman sa website na ito ay copyright.

TnC

TnC

TnC

TnC


Tungkol sa aming Patakaran sa Mga Serbisyo at Paghahatid

Kami ay isang pribado, third party na online application service provider na nakabase sa Asia at Oceania at sa anumang paraan ay hindi kaakibat sa Gobyerno ng Canada o sa Canadian Embassy. Ang mga serbisyong ibinibigay namin ay yaong pagpasok ng data at pagproseso ng mga aplikasyon para sa eTA Visa Waiver para sa mga kwalipikadong dayuhang aplikante na gustong bumisita sa Canada. Matutulungan ka namin sa pagkuha ng Electronic Travel Authorization o eTA para sa Canada mula sa Gobyerno ng Canada sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo sa pagpuno ng iyong aplikasyon, maayos na pagsusuri sa iyong mga sagot at impormasyong ipinasok mo, pagsasalin ng anumang impormasyon kung kinakailangan, pagsuri sa lahat para sa kawastuhan, pagkumpleto, at mga pagkakamali sa spelling at grammar.

Upang maproseso ang iyong kahilingan para sa eTA Canada at upang matiyak na kumpleto ang iyong aplikasyon, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng telepono o email kung kailangan namin ng anumang karagdagang impormasyon mula sa iyo. Kapag ganap mong napunan ang application form sa aming website, maaari mong suriin ang impormasyong ibinigay mo at gumawa ng anumang mga pagbabago kung kinakailangan. Pagkatapos noon ay kakailanganin mong magbayad para sa aming mga serbisyo.

Pagkatapos nito, susuriin ng aming pangkat ng mga eksperto ang iyong aplikasyon at pagkatapos ay isumite ito sa Pamahalaan ng Canada para sa pag-apruba. Sa karamihan ng mga kaso, mabibigyan ka namin ng parehong araw na pagpoproseso at pag-update sa iyo ng katayuan ng iyong aplikasyon sa pamamagitan ng email, maliban kung mayroong anumang pagkaantala.


Pagbubukod mula sa Pananagutan

Hindi ginagarantiyahan ng website na ito ang pagtanggap o pag-apruba ng mga aplikasyon para sa Canada eTA. Ang aming mga serbisyo ay hindi lalampas sa pagpoproseso ng iyong Canada eTA application pagkatapos ng wastong pag-verify at pagsusuri ng mga detalye at ang pagsusumite nito sa Canada eTA system.

Ang pag-apruba o pagtanggi sa aplikasyon ay ganap na napapailalim sa desisyon ng Pamahalaan ng Canada. Ang website o mga ahente nito ay hindi maaaring panagutin para sa anumang posibleng pagtanggi sa aplikasyon ng aplikante na sanhi, halimbawa, dahil sa hindi tama, nawawala, o hindi kumpletong impormasyon. Responsibilidad ng aplikante na tiyaking nagbibigay siya ng wasto, tama, at kumpletong impormasyon.


Seguridad at Pansamantalang Pagsuspinde ng Serbisyo

Upang maprotektahan at ma-secure ang website at ang impormasyong nakaimbak sa database nito, nakalaan sa amin ang karapatang baguhin o ipakilala ang mga bagong hakbang sa seguridad nang walang paunang abiso, na bawiin at / o limitahan ang paggamit ng anumang indibidwal na gumagamit ng website na ito, o kumuha ng iba pang tulad ng mga hakbang.

Nakalaan din sa amin ang karapatang pansamantalang suspindihin ang website at ang mga serbisyo nito sakaling mapanatili ang system, o mga nasabing salik na wala sa aming kontrol tulad ng mga natural na sakuna, protesta, pag-update ng software, atbp., O hindi inaasahang pagbawas o sunog sa elektrisidad, o mga pagbabago sa pamamahala system, mga paghihirap sa teknikal, o anumang iba pang mga naturang kadahilanan na pumipigil sa paggana ng website.


Pagbabago ng Mga Tuntunin at Kundisyon

Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng anumang mga pagbabago sa mga tuntunin at kundisyon na nagbubuklod sa paggamit ng user sa website na ito, para sa iba't ibang dahilan tulad ng seguridad, legal, regulasyon, atbp. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit sa website na ito, ipagpalagay na sumang-ayon kang sumunod sa ang mga bagong tuntunin ng paggamit at responsibilidad mong suriin ang anumang mga pagbabago o pag-update sa parehong bago magpatuloy na gamitin ang website na ito at ang mga serbisyong inaalok dito.


Pagwawakas

Kung tila nabigo kang sumunod at kumilos alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon na itinakda ng website na ito, may karapatan kaming wakasan ang iyong pag-access sa website na ito at mga serbisyo nito.


naaangkop na Batas

Ang mga tuntunin at kundisyon na itinakda dito ay pinamamahalaan ng at nabibilang sa ilalim ng kapangyarihan ng batas ng Australia at sa kaso ng anumang ligal na paglilitis, ang lahat ng mga partido ay sasailalim sa hurisdiksyon ng mga korte ng Australia.


Hindi Pagpapayo sa Imigrasyon

Nagbibigay kami ng tulong sa pagproseso at pagsusumite ng aplikasyon para sa eTA para sa Canada. Walang payo sa imigrasyon para sa anumang bansa ang kasama sa aming mga serbisyo.